Director Body
AHMEDNAGAR DISTRICT SECONDARY TEACHER'S CO.OP. CREDIT SOCIETY LTD., AHMEDNAGAR

Society Director Body Members

Hon. Chairman
Hon. Vice Chairman
Hon . Senior Director
Shri. Kate Dilip Popatrao
Shri. Kolase Sanjay Pralhad
Prof. Shri. Kachare Bhausaheb Narayan
Shri. Thube Ashok Kisan
Director
Shri. Rakshe Dhondiba Khandu
Director
Shri. Misal Suresh Karbhari
Director
Shri. Dhage Annasaheb Rambhau
Director
Shri. Khemnar Changdev Bhivaji
Director
Shri. Kale Dnyaneshwar Janardan
Director

Shri. Ghule Kakasaheb Muraleedhar
Director
Shri. Dawkhar Suryakant Kisanrao
Director
Shri. Mhaske Dhananjay Chandrakant
Director
Shri. Shinde Amrutrao (Appasaheb) Ramrao
Director
Shri. Bodakhe Babasaheb Pandurang
Director
Shri. Thore Satywan Pandharinath
Director
Shri. Gaykar Anil Parasaram
Director
Shri. Rahane Kailas Genubhau
Director
Shri. Hinge Mahendra Gorakshanath
Director
Prof. Shri. Sonawane Balasaheb Ramrao
Director
Shri. Khedkar Vasant Amrut
Director
Smt.Karale Asha Nitin
Director
Smt.Mhaske Manisha Asaram
Director
Shri. Dighe Nandkumar Laxman
Co-Op.Director
        

Head Office -
Madhyamik Shikshak Bhavan, Juna Mangalwar Bajar,
Ahmednagar. Ph.- 0241-2345331, 9922431582